ފޮޓޯ: ކްރޫޒް މެޕާ
ފޮޓޯ: ކްރޫޒް މެޕާ
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ދެ ގްރޫޕަކުން ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ ކަމުގައި ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މުއައްސަސާއަށް މި ހާދިސާ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި މި މާރާމާރީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިނުމާއި ގުޅިގެން ޒަހަމްވީ 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެންމީހާއަށް އައްޑޫ އީކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މަޢުލޫމާތުދީފަވެއެވެ. އަދި މި މިޙާގެ ޙާލު ސީރިއަސްކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން މަޢުލޫމާތުދީފައި ވެއެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން