ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އެއްބަނޑު ކޮއްކޯފުޅު ފާތިމަތު ސައުދާ، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފ. ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިހާތަނަށް ގުނި ފޮށިތަކުން ސައުދާ އުޅުއްވަނީ ބޮޑުތަނުން ކުރީގައެވެ. މި އިންތިހާބުގައި ސައުދާއާއި ވާދަކުރީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް އަޙްމަދު ރަޝީދެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރެއްވި ސައުދާ ވަނީ ސައިކޮލޮޖީން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރައްވައިފައެވެ. ސައުދާއަކީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ހުންނެވި ހަމައެކަނި ކޮއްކޯފުޅެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން