ބަނޑޭރި ކޮށިި އެޕަރޓްމެންޓަކުން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަމަށް އެވުޒާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މަރުވެފައި އޮތް މީހާ ފެނުނީ، ދާދި ދެންމެ އަކު ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ބަނޑޭރި ކޮށިި އެޕަރޓްމެންޓެއް ބަލާ ފާސްކުރަމުންދަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ ފިރިހެނެކެވެ. އެމީހާ ފެނިފައިވަނީ މިވަގުތު ބޭނުން ކުރަމުންދާ އެޕާޓްމަންޓަކުން ނޫން ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ދަނީ ސީންގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އަދި މިހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބެމުންދާ ވަރަކަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރާނެ ވާހަކަ ފުލުހުން ބުނެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން