ސިނަމާލެ ބުރިޖުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ބިދޭސީއެއް މަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ބިދޭސީއެއް އަނބުރައިގަނެގެން ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ.

އަދި އެމީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރުވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެއީ އިންޑިއާ މީހެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމީހާ މަރުވި ގޮތާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފުސީލެއް ފުލުހުން ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން