ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރި ގަނޑު ތަޅާލައި ރޭ ވައްކަން ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ރޭ 03:45 ކަންހާއިރު ބިއްލޫރި ގަނޑު ތަޅާލައި ފަޅާލީ މާފަންނުގައި ހުންނަ "ސޮރީ ބޯއިސް" ނަމަކަށް ކިޔާ ފިހާރައެއް ކަމަށެވެ.

އެ ފިހާރައިން ނެގި ތަކެތި މިހާރު ހޯދައިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން އަދި މީހަކު ހައްޔަރުކުރި ކަމެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން