ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ވިލިމާލެ ކަސްޓޯޑިއަލް ފެސިލިޓީގައި ހުރި ބިދޭސީއެއް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އަމިއްލައަށް މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ހާދިސާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އިދާރާތަކުންނާއި ފުލުހުން އެ ހާދިސާ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު