ރާޔާ ރިޟާ   2 އޮކްޓޯބަރު 2023 - 14:15
ޕާކިސްތާންގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ މާހިރާ ޚާން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ.

"ރައީސް" ފިލްމުން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފްވި މާހިރާ ކައިވެނިކުރީ ޕާކިސްތާންގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ސާލިމް ކަރީމްއާއިއެވެ.

މީގެ ކުރީގައި މާހިރާ ކައިވެނިކުރީ އޭނާއާއި ކުޑައިރުއްސުރެ ގާތް ޢަލީ އަސްކަރީއާއިއެވެ. 2007 ވަނަ އަހަރު ކުރި އެ ކައިވެނި 2017 ވަނަ އަހަރު ރޫޅިގެންދިޔައެވެ. އެ ކައިވެންޏަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލިބިފައިވެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން