ރާޔާ ރިޟާ   29 ޑިސެމްބަރު 2023 - 14:16
ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އާތިޔާ ޝެޓީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ރާއްޖެ އައިސްފިއެވެ.

މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑް ފިލްމީ ތަރި ސުނިލް ޝެޓީގެ ދަރިފުޅު އާތިޔާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ސޮނޭވާ ޖާނި މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓްގައެވެ.

އާތިޔާ ރާއްޖެއަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން އައިސްފައިވަނީ އެކަންޏެވެ.

ރާއްޖެއަކީ ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންގެ މެދުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން މަގްބޫލު މަންޒިލެކެވެ. އެގޮތުން މި ފަހަކަށް އައިސް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ތަރިންތަކެއް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ރާއްޖޭގެ ރިިޒޯޓްތަކަށް އާދެއެވެ. އެގޮތުން، ބޮލުވުޑްގެ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތާޕްސީ ޕަންނޫއާއި މަނޫޝީ ޗިއްލާރްވެސް ވަނީ ވަރަށް ފަހުން ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައެވެ. އާތިޔާއެކޭ އެއްގޮތަށް މި ދެތަރިންވެސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން އައީ އާއިލާއާއި ނުލައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން