ކޯވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނަގަނީ
ކޯވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނަގަނީ
ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއިން އިތުރު 15 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެ ރާއްޖެއިން ބަލި ފަސޭހަވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 144 އަށް އަރައިފި އެވެ.

މިއަދު އިތުރު 15 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވާއިރު ރާއްޖޭގައި ބަލިން ފަސޭހަވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް ފާއިތުވެ ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މިއަދު ވަނީ ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19 އަށް 58 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 25 ދިވެހިންނާއި، 13 ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންނާއި 14 އިންޑިއާ މީހުން އަދި ނޭޕާލުގެ 6 މީހުންނެވެ.

ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހޮސްޕިޓަލްގައި މިވަގުތު ފަރުވާ ދެމުންދަނީ 12 މީހަކަށެވެ. ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ ހަތަރު މީހެކެވެ.

ރާއްޖެއިން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 688 މީހުންނަކީ ބަނގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންނެވެ. މިހާތަނަށް ބަލި ޖެހިފައިވަނީ 494 ދިވެހީންނަށެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން