ޝާނާ ބާޖެސްއާއި ބްރަޔަން އޯސްޓިން ގްރީން އެންގޭޖްވެއްޖެއެވެ.

3 އަހަރު ދުވަހުގެ ގުޅުމަކަށް ފަހު ޝާނާއާއި ބްރަޔަން އެންގޭޖްވީ ބްރަޔަންގެ 50 ވަނަ އުފަންދުވަހުގައެވެ. ބްރަޔަން މިކަން އިއުލާންކުރީ އޭނާގެ ލައިވް ޕޮޑްކާޝްޓް ޝޯވގައެވެ.

މިއީ ބްރަޔަންގެ ދެވަނަ ކައިވެންޏެވެ. މީގެ ކުރީގައި އޭނާ ވަނީ ހޮލީވުޑްގެ އެންމެ ފުންނާބު އުސް ތަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މެގާން ފޮކްސްއާއި ކައިވެނިކޮށްފައެވެ.

ބްރަޔަންގެ 5 ކުދިން ތިބެއެވެ. އެއީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ވެނެސާ މާސިލްއަށް ލިބުނު ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި މެގާންއަށް ލިބުނު 3 ކުދިންނާއި ޝާނާނާއަށް ލިބުނު އެއް އަހަރުގެ ޒޭންއެވެ.

ޝާނާއާއި ބްރަޔަން ވަނީ "ޑޭންސިންގެ ވިތް ދަ ސްޓާސް ސީޒަން 30" ގައި ބައިވެރިވެގެން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން