އުމްރާއަށް ގޮސް އުޅުނު ދިވެހި އަންހެނަކު މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ޝަކީލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަރްހޫމާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ފަރާތުން ދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމަށެވެ. އަދި ސައުދީގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބެމުންދާކަމަށް ޝަކީލް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.މިކަން ހިއްސާކުރައްވާ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ޝަކީލް ވަނީ މަރްހޫމާގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިއާގެ މެސެޖެއްވެސް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން