ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ދަޑިމަގު ކުޅި ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެފައި
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ދަޑިމަގު ކުޅި ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެފައި
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ދަޑިމަގު ކުޅި ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.


އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ އެ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވި ކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 12:15 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އެޙާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިޔާ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމުން މިހާރު ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މިޙާދިސާގައި ރޯވެފައިވަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ ހުއި ތަކުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައި ނުވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

ފަހަކަށްއައިސް ރާއްޖޭގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާތައް އިތުރުވަމުން އަންނަކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު


1

ސަޢީދު

21-Jan-2021

ތީ ކޮއްމެވެސް ނުލަދާދަރިންތަކެއްކުރާނެކަމެއް