ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަލުން  ހުޅުވުމަށް ވެލާނާ އެއަރޕޯރޓްވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފަ
ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަލުން ހުޅުވުމަށް ވެލާނާ އެއަރޕޯރޓްވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފަ
ކޯވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު ނުވަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ އިތުރު 36 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖެއިން މިއަދު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި 9 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 7 ދިވެހިންނާއި، ބަނގްލަދޭޝް އަށް ނިސްބަތްވާ 2 މީހަކު ކަމަށެވެ.

އެއާއެކު ރާއްޖެއިން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު ވަނީ 1850 އަށް އަރާފަ އެވެ. އަދި ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 644 އަށް އަރައިފަ އެވެ.

ބަލީގައި މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން މަރުވީ ހަތް މީހެކެވެ. އެއީ ހަތަރު ދިވެހިންނާއި ބަނގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ 3 މީހެކެވެ.

މިއަދު ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދާ އެކު ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 34.81 ޕަސެންޓް މީހުން ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން