އަހުމަދު މަސްނޫމް   20 ނޮވެމްބަރު 2023 - 20:15
ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ނާޒިމަށް ވަޒީރުންނާއި އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެއްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޢިއްޒު، ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޅ. ހިންނަވަރު ބޮޑުފެންޑާގެ ޢަބްދުﷲ ނާޡިމް އިބްރާހީމަށް ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީގެ މަގާމެވެ.

އޭނާ އެ މަޤާމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓަރ ފެންވަރުގައެވެ.

ނާޒިމު ހެލްތު މިނިސްޓަރގެ މަގާމު ފުރުއްވިީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައެވެ. އޭގެފަހުން ނާޒިމް ވަނީ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް ވެސް ވާދަކުރަށްވާފައެވެ. ނަމަވެސް އެފަހަރު ނާޒިމަށް ގޮނޑި ކާމިޔާބުވެފައެއް ނުވެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން