އަހުޒަމް އަޙްމަދު   21 އޭޕްރީލު 2024 - 10:56
މިއަދު ކުރިއަށްދާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފެށިތާ ދެ ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 17 ޕަސެންޓް މީހުން ވޯޓު ލައިފި އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުގައި ބުނެފައުވާ ގޮތުގައި މިއަދު ވޯޓުލުން އަށެއް ޖެހިއިރު ފަށައި 10 ޖެހިއިރު 17،885 އަންހެނުންނައި 29،441 ފިރިގެނުން ވަނީ ވޯޓު ލައިފަ އެވެ.

އެއީ ޖުމްލަ 47،296 މީހުން ނެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ މި ފަހަރު 283،663 މީހުންނަށް ވޯޓު ލެވޭނެ ކަމަށެވެ، އެއީ 139،361 އަންހެނުންނާްއެކު 145،302 ފިރިހެނުން ނެވެ.

މި ފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި 93 ދާއިރާއަަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެ އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޥޯޓުލައި ނިންމަން އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ،


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން