އިންޑިއާގެ އަދިއްތިޔާ-އެލް1 ޖައްވީ އުޅަނދު އިންޑިއާގެ ސްރީހަރިކޯޓާގައި ހުންނަ ސަތިޝް ދަވާން ސްޕޭސް ސެންޓަރުން އުދުއްސައިލުމަށްފަހު ދަތުރުކުރަނީ. (ސެޕްޓެމްބަރު 2، 2023)
އިންޑިއާގެ އަދިއްތިޔާ-އެލް1 ޖައްވީ އުޅަނދު އިންޑިއާގެ ސްރީހަރިކޯޓާގައި ހުންނަ ސަތިޝް ދަވާން ސްޕޭސް ސެންޓަރުން އުދުއްސައިލުމަށްފަހު ދަތުރުކުރަނީ. (ސެޕްޓެމްބަރު 2، 2023)
އިންޑިއާގެ ސޯލާ އޮބްޒަވޭޝަން މިޝަން ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ދަތުރަކަށް ފަހު އިރުގެ އޯބިޓްގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެއެވެ.

މިކާމިޔާބީ ވެގެންދާނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ގައުމުގެ ޖައްވީ ހޯދުންތަކަށް ކުރާ އުންމީދުތަކަށް ލިބުނު އެންމެ ފަހުގެ ކާމިޔާބީއަށެވެ.

އިންޑިއަން ސްޕޭސް ރިސާޗް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ އަދިއްތިޔާ-އެލް1 މިޝަން ފެށިގެންދިޔައީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުއެވެ. މި ޖައްވީ އުޅަނދު ދަތުރަށް ފުރާފައިވަނީ އިރުގެ އެންމެ ބޭރު ފަށަލަތައް މިންކުރުމާއި ބެލުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އާލާތްތަކާއެކުއެވެ.

މިކާމިޔާބީ އާއި ގުޅިގެން ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވީ "މި ފާހަގަ ވެގެން ދަނީ އިންޑިއާއިން ކާމިޔާބު ކުރި އިތުރު ލޭންޑްމާކެއް،" ކަމަށެވެ.

"މިއީ އެންމެ ކޮމްޕްލެކްސް އަދި އިންޓްރިކްޓް ޖައްވީ މިޝަނެއް ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިންސްވެރިން ކުރަމުންދާ މިންނެތް މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ."


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން