އަހުމަދު ޔާމިން   9 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 - 11:23
تَقْواى ވެރިކަމަކީ ސިއްރުގައްޔާއި ފާޅުގައި ގަދަ ކީރިތިވަންތަ މާތްރަސްކަލާނގެ ކުރެއްވި އަމުރުފުޅުތަކަށް ކިޔަމަންވެ نَهِى ކުރެއްވި ކަންތަކުން ދުރުވެ ގަތުމެވެ.

ފަހެ تَقْواى ވެރިކަމަކީ دين އާއި ދުނިޔޭގައި ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. މިހެނީ ހަމަކަށަވަރުން މިދުނިޔޭގައި ވާހައި ތަކެއްޗެއް ހައްދަވައި، އެންމެހައި مَخْلُوقُންގެ ތެރެއިން އާދަމުގެ ދަރީން މާތްކުރައްވައި، ހެއުނުބައި ވަކިކޮށްގަތުމަށްޓަކައި، އެއުރެންނަށް ބުއްދިދެއްވީ އަރަހުށި އެސުވާމީންގެއެވެ.

މިފަދަ ގިނަ نعمةތައް ދެއްވާ ގަދަ ކީރިތިވަންތަ މާތް ދޭވަތާއިންގެ ކުރައްވާ أمر ފުޅުތަކަށް ކިޔަމަންގަތުން وَاجِبُ ވާނޭކަން ކަށަވަރެވެ.
މާތްކަލާނގެ وَحى ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ މި آيَة ގެ معنىއީ، އޭމީސްތަކުންނޭވެ. ތިޔަބައި މީހުން ހެއްދެވި ތިޔަބައިމީހުންގެ ސާހިބުވަންތަ ކަލާނގެ ކިބައަށް تَقْواىވެރި ވާށެވެ. މިއެވެ.

سَلَام އާއި صَلَواة ލެއްވި نبى ކަލޭގެފާނުން حديث ކުރެއްވި އެވެ. اِتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ. މި حديث ގެ معنىއީ ، ކަލޭގެވީ ކޮންމެ ތަނެއްގައިމެ މާތްކަލާނގެ ކިބައަށް تَقْواىވެރި ވާށެވެ. މިއެވެ.
ނޯޓް: މިއީ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖަމީލް ދީދީގެ دروس اللخلاق ފޮތުން ނަކަލު ކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މިއަދުގެ ދިވެހި މުޖްތަމަޢަށް އެ ފޮތުގެ ފިލާވަޅުތަކުގެ މުހިއްމުކަން ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ ނަކަލު ކޮށްލީއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު