ވިލާ ޓްރޭޑިންގ އިން މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ޕްރޮމޯޝަނަލް ހަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން
ވިލާ ޓްރޭޑިންގ އިން މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ޕްރޮމޯޝަނަލް ހަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން
ވިލާ ޓްރޭޑިންގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ވިލާ ޓްރޭޑުން ބުނީ، މި ހަވީރު އޮންނާނީ 23 ސެޕްޓެމްބަރު ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު 4:00 އިން 6:00 އަށް އުސްފަސްގަނޑުގައި ކަމަށެވެ.


ވިލާ ޓްރޭޑުން ބުނީ، ތަފާތު އެކި ގޭމްތަކާއެކު ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާ މި ހަވީރުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ އެ ކުންފުނިން މާކެޓްކުރާ ގާޑަންސް ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް އިސްތިހާރު ކުރުމާއި، އޭގެ އެކި ބާވަތްތަަކުގެ ރަހަ ތަޖުރިބާ ކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުން ކަމަަށެވެ.

ގާޑަންސް ބްރޭންޑަކީ ވިލާ ޓްރޭޑިންގ ފިހާރަ، ވިލާ މާރޓުގެ އެކްސްކްލޫސިވް ބްރޭންޑެކެވެ. އެގޮތުން މިބްރޭންޑުގެ ތަފާތު ވައްތަރުގެ މޭވާގެ ރަހަތަކުގެ ޖޭމު، ވިލާމާޓުން ދަނީ ހުސްނުކޮށް ހޯލްސޭލްކޮށް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް ވެސް ވިއްކަމުންނެވެ.

މިބްރޭންޑުގެ ތަފާތު ރަހަތަކުގެ ތެރޭގައި، އާފަލު، ސްޓްރޯބެރީ، އެޕްރިކޮޓް، ޗެރީ، އޮރެންޖް އަދި ޕީޗް ހިމެނެ އެވެ. އެގޮތުން މިއީ އެކިވައްތަރުގެ ބަނަހާއި ޕާން ޓޯސްޓްކޮށްލައިގެން އަދި، ހޫނު ފަރާޓާ ނުވަތަ ރޮއްޓާއެކުވެސް ކާލަން މީރު ޖޭމެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު