ކާރު ގަނެދޭނެކަމަށް ބުނެ ފައިސާ ނަގަމުންދާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު ފުލުހެއްގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

އެކި މީހުންގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އަތުލައި، ކާރު ގަނެދޭނެކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނަގަމުންދާކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ފޮޓޯއާއި އޭނާގެ ބައެއް އެ ނޫން މައުލޫމާތުތައް ވެސް މީސްމީޑިއާގައި އަންނަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އަޙްމަދު ޝިފާން މިއަދު ވިދާޅުވީ، މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ޕޯސްޓު ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި އެ ފުލުސް މީހާގެ މައްސަލަ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓެންޑަޑްސް އިން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަކަމަށް އޭނާވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން