ޒަހީނުއްދީން ސަޢީދު   5 ޖުލައި 2024 - 10:18
އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ރިޔާޒަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ރިޔާޒަށް ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހުނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. މިވަގުތު ވެސް ރިޔާޒަށް ހޮސްޕިޓަލް ގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށް އެނގިފައިވެއެވެ.

ރިޔާޒުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް އަދި އެއް ނޭނގެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ބަހެއް އަދި ނުލިބެއެވެ. ރިޔާޒު މީގެ ކުރިން ހުންނެވީ ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ އިސްވެރިއަކަށެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން