ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިރިއުޅުއްވާ މުލިއާގެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިރިއުޅުއްވާ މުލިއާގެ
މުލިއާގެ ކައިރީގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގައި މީހަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފިއެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ މުލިއާގެ ކައިރީގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގިކަމުގެ މައުލޫމާތު މިރޭ 19:59 ގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މާރާމާރީގައި ފިރިހެނަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށާއި އެމީހާ އަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި މިހާރު ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުންބުނީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މިހާރު ބަލަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު