މީގެ ކުރިން ކަނޑުމަތީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް
މީގެ ކުރިން ކަނޑުމަތީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް
ކޮއްދިއްޕަރު ރިސޯޓް ކައިރީގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް، އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނީ ކޮއްދިއްޕަރު ރިސޯޓްކައިރީގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސްއިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.


މި ހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު އެފްއާރުއެސް އަށް ލިބިފައިވަނީ 12:09 ހާއިރުއެވެ.

މި ހާދިސާގައި މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުނު ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު