މާލޭ ސިޓީ
މާލޭ ސިޓީ
މާލޭގެ ގެއަކުން ވައްކަން ކުރުމަށް ފަހު ފިލަން އުޅެނިކޮށް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާއިން ވެއްޓުނު މީހަކަށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

އެމީހާއަށް ފުރަތަމަ ފަރުވާދީފައިވަނީ އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގެ އިމަޖެންސީގައެވެ. އަދި މިހާރު އޭނާ އޭޑީކޭއަށް ބަދަލުކޮށް އަންނަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފަސް ވަނަ ފަންގިފިލާއިން އޭނާ ވެއްޓުނީ ގެއަކުން ވައްކަން ކުރުމަށްފަހު ފުލުހުންނަށް ފިލަން އުޅެނިކޮށެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ރަސްމީކޮށް މިހާތަނަށް ބަހެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުޓްރެންޑިން