އދ. ހަންޏާމީދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ)
އދ. ހަންޏާމީދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ)
ސަރުކާރުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އެންމެ ހަލުވި ދުވެލީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އެމްޓީސީސީން އދ. ހަންޏާމީދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޓީސީސީއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ސައިޓް މޯބިލައިޒްކޮށްފައެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 204 މީޓަރ ބޮޑު ހިލައިގެ ބޭރުތޮށި ޖެހުމާއި، 266 މީޓަރ އެއްގަމުތޮށި ހެދުމާއި، 160 މީޓަރ ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމާއި، 1330 ސްކެއަރ މީޓަރ ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، 4646 ކިއުބިކް މީޓަރ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި، 404 ކިއުބިކް މީޓަރ ނެރު ފުންކުރުމާއި، 12 މޫރިން ބްލޮކްސް ޖެހުމާއި، 2 ނެރުބައްތި ޖެހުމުގެ އިތުރުން 14 ބަނދަރު ބައްތި ޖެހުން ހިމެނެއެވެ.


29 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި މި މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ، 300 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ. މި މަޝްރޫޢަކީ 32.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު